PARENTEEL VERBERNE - SIMONIS

(Delft, Den Haag)

door

J.G.H. Verberne en F.J.W. Biegstraaten

I.

Theodorus (Dirk) Verberne (in enkele akten vermeld als Dirk van Berne), geb. 1740, rk, overl. Delft, begr. Delft 11-5-1789, ondertr. (1) Delft 27-4-1765, tr. (1) Delft Willernijna Corstiaansdr. Cardinaal, geb. 1740, begr. Delft 3-8-l772 (Oude Kerk).

Uit dit huwelijk:

 1. Dina Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 26-8-1767 Parochie St. Joseph. Doopgetuige: Petronella Cardinaal, overl. Delft 23-6-1770.
 2. Embertus Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 6-2-1771, overl. Delft 19-12-1771.
 3. nn, geb. Delft, overl. Delft 29-7-1772 Oude Kerk.

Theodorus (Dirk) Verberne, ondertr. (2) Delft 19-12-1772, tr. (2) Delft Adriana Simonis, geb. 1740, overl. Delft, begr. Delft 8-6-1806.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Verberne (van Berne), geb. Delft, ged. (rk) Delft 19-4-1774, volgt IIa.
 2. Anna Maria Verberne, geb. Delft 1776, tr. Delft 27-8-1823 Cornelis Born, geb. Den Haag 1758, zn. van Cornelis Born en Anna Mantelaar.
 3. Elisabeth Verberne, geb. Delft 1780, volgt IIb.
 4. nn, geb. Delft, begr. Delft 1-11-1788.

IIa.

Joannes Verberne (van Berne), geb. Delft, ged. (rk) Delft 19-4-1774 parochie St. Joseph. Doopgetuige: Henderina Verberne, overl. Delft 6-3-1820, ondertr./tr. Delft 3/18-5-1800 Adriana (Aaltje) van Giesen, geb. Heusden 1774, overl. Delft 16-2-1821.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 25-3-1801, tr. Johannes Rutgerus van Zuijlen, geb. Delft 1802.
 2. Cornelia Joanna Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 9-11-1802.
 3. Dirk Theodorus Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 14-10-1804, volgt IIIa.
 4. Maria Johanna Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 8-11-1806.
 5. Anna Maria Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 11-1-1809, overl. Delft 25-11-1849.
 6. Elisabeth Verberne, geb./ged. (rk) Delft 16/17-11-1811.
 7. Johannes Verberne, geb. Delft 21-8-1814, volgt IIIb.

IIb.

Elisabeth Verberne, geb. Delft 1780, ondertr. Delft 17-1-1802, tr. Delft Joannes Henricus Schouten, ged. Delft 25-2-1776, zn. van Wilhelmus Schouten en Angela van Aaken.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Schouten, geb. Delft, ged. Delft 10-5-1802.
 2. Adriana Maria Schouten, geb. Delft, ged. Delft 13-4-1804, overl. Delft 21-7-1856, tr. Delft 7-8-1833 Joannes Jacobus van Haaren, geb. 1800.
 3. Maria Petronella Schouten, geb. Delft, ged. Delft 1-8-1805.
 4. Maria Petronella Schouten, geb. Delft, ged. Delft 21-3-1807.
 5. Maria Gertruda Schouten, geb. Delft, ged. Delft 29-2-1808, tr. Arij Boksmeer, geb. 1800.
 6. nn, geb. Delft 26-6-1812 doodgeboren, overl. Delft 26-6-1812.
 7. nn, geb. Delft opmerking in de akte: 2 doodgeboren kinderen van het vrouwelijk geslacht, overl. Delft 23-11-1816.
 8. nn, geb. Delft, overl. Delft 23-11-1816.

IIIa.

Dirk Theodorus Verberne, geb. Delft, ged. (rk) Delft 14-10-1804, overl. Delft 1 - 12-1866, ondertr. Delft, tr. Delft Theodora van der Vaart, geb. Delft 1804, overl. Delft 27-8-1867, dr. van nn en Clasina van der Vaart.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Verberne, geb. Delft 27-3-1829, overl. Delft 12-2-1843.
 2. Maria Theodora Verberne, geb. Delft 28-11-1830, overl. Delft 18-2-1831.
 3. Clasina Johanna Verberne, geb. Delft 17-12-1831, overl. Delft 8-8-1849.
 4. Theodora Maria Verberne, geb. Delft 24-3-1834, volgt IVa.
 5. Elizabeth Maria Verberne, geb. Delft 27-10-1835.
 6. Theodorus Gerardus Verberne, geb. Delft 23-12-1837, volgt IVb.
 7. Johannes Verberne, geb. Delft 9-12-1839, overl. Delft 26-11-1862 Overleden aan boord van een zeilschip.
 8. Anthonia Anna Verberne, geb. Delft 3-11-1842, overl. Delft 12-5-1843.
 9. Anna Maria Verberne, geb. Delft 4-7-1844.
 10. Maria Adriana Verberne, geb. Delft 28-11-1846, overl. Delft 27-4-1847.
 11. Willem Verberne, geb. Delft 22-3-1848, overl. Delft 18-2-1859.

IIIb.

Johannes Verberne, geb. Delft 21-8-1814, tr. Delft 5-7-1837 Meinsie (Mensje) van Rooijen, geb. Delft 1810, dr. van Pieter van Rooijen en Sya Hendrina Demmeni.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Verberne, geb. Delft 25-4-1838.
 2. Pieter Franciscus Verberne, geb. Delft 18-9-1839, overl. Delft 22-2-1840.
 3. Sya Hendrina Johanna Verberne, geb. Delft 14-3-1841.
 4. Petrus Dirk Verberne, geb. Delft 10-12-1842.
 5. Adriana Elizabeth Verberne, geb. Delft 12-4-1844.
 6. Hendricus Josephus Verberne, geb. Delft 14-6-1845, volgt IVc.
 7. Franciscs Verberne, geb. Delft 5-11-1847, overl. Delft 27-1-1848.
 8. Gerardus Rutgerus Verberne, geb. Delft 5-11-1847.
 9. Franciscus Verberne, geb. Delft 1-6-1850.

IVa.

Theodora Maria Verberne, geb. Delft 24-3-1834, overl. Delft 10-2-1920, tr. (l) Delft 18-5-1859 Leendert Jacobus Tersmette, geb. Delft 1835, overl. Delft 20-4-1887, zn. van Johannes Leonardus Tersmette en Johanna Harrie.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Theodora Tersmette, geb. Delft 14-12-1859, overl. Delft 12-3-1860.
 2. Johanna Maria Tersmette, geb. Delft 28-12-1860, tr. Delft 6-5-1885 Willem Drabbe, geb. Delft 1862, zn. van Petrus Johannes Drabbe en Geertruida Maria Thomas.
 3. Theodora Maria Elisabeth Tersmette, geb. Delft 22-4-1863, overl. Delft 7-10-1877.
 4. Johannes Leonardus Tersmette, geb. Delft 1865, overl. Delft 20-8-1940, tr. Delft 27-8-1890 Johanna Christina Schapers, geb. Delft 1862, dr. van Theodorus Martinus Schapers en Albertina Olvers.
 5. Elisabeth Hendrika Christina Tersmette, geb. Delft 19-2-1867, overl. Delft 25-11-1867.
 6. Maria Sophia Tersmette, geb. Delft 8-11-1868, over. Delft 11-11-1871.
 7. Elisabeth Maria Tersmette, geb. Delft 25-1-1871, overl. Delft 21-4-1904.
 8. Christina Leendert Tersmette, geb. Delft 31-1-1873, overl. Delft 24-6-1878.

Theodora Maria Verberne, tr. (2) Delft 26-9-1894 Wouterus Deckers, geb. Den Bosch 1830, overl. Delft 10-3-1914, zn. van Christianus Petrus Deckers en Maria Paijmans.

IVb.

Theodorus Gerardus Verberne, geb. Delft 23-12-1837, tr. Delft 25-5-1864 Christina Henrica Adriaans, geb. Den Bosch 1840, overl. Delft 30-12-1909, dr. van nn en Maria Adriaans.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Theodorus Verberne, geb. Delft 14-4-1865.
 2. Johanna Maria Verberne, geb. Delft 1868, volgt Va.
 3. Hermanus Verberne, geb. Delft 1870, overl. Delft 27-3-1871.
 4. Theodora Maria Verberne, geb. Delft 6-5-1873.
 5. Johannes Cornelis Verberne, geb. Delft 26-4-1876, overl. Delft 134-1882.
 6. Theodorus Leonardus Verberne, geb. Delft 1880, overl. Delft 28-7-1880.

IVc.

Hendricus Josephus Verberne, geb. Delft 14-6-1845, tr. Naatje Sparnaaij, geb. Gouda 21-6-1848, dr. van Jacob Sparnaaij, pottenbakker, en Anna van Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Verberne, geb. 30-10-1875.
 2. Mensje Adriana Verberne, geb. 10-11-1878, overl. 25-2-1880.
 3. Johannes Adrianus (Jan) Verberne, geb. Gouda 13-1-1881, volgt Vb.
 4. Mensje Cornelia Verberne, geb. 24-6-1883.

Va.

Johanna Maria Verberne, geb. Delft 1868, tr. Delft 24-4-1895 Jan Cornelis Botter, geb. Cheribon 1868 (Ned. Oost Indie), zn. van Joannes Cornelis Botter en Anette de Sonnaville.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Cornelis Botter, geb. Delft 2-3-1896.

Vb.

Johannes Adrianus (Jan) Verberne, geb. Gouda 13-1-1881, kleermaker, overl./begr. Den Haag 16/20-1-1960, tr. Arnhem 6-2-1907 Grada Hendrica Corduwener, geb. Arnhem 6-2-1907.

Uit dit huwelijk:

 1. Naatje Grada (Grada) Verberne, geb. Arnhem 21-12-1907, overl. Den Haag 16-12-1996, begr. Den Haag 19-12-96.
 2. Wilhelmus Hendrikus (Willem) Verberne, geb. Arnhem 16-4-1909, volgt VIa.
 3. Johanna Adriana (Joke) Verberne, geb. Den Haag 21-1-1913, tr. Den Haag 1947 Godefridus Josephus (Fried) Arkesteijn, geb. Nijmegen 9-2-1909, chauffeur, overl. Den Haag 4-8-1980.
 4. Johannes Josephus (Jan) Verberne, geb. Den Haag 12-5-1923, volgt VIb.

VIa.

Wilhelmus Hendrikus (Willem) Verberne, geb. Arnhem 16-4-1909, winkelier in radio's en TV's, overl./begr. Den Haag 4/8-8-1995, tr. Den Haag 20-12-1946 Johanna Gerdiena (Jopie) Hendriks, geb. Den Haag 27-11-1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Willem Alexander (Pim) Verberne, geb. Den Haag 10-6-1965.

VIb.

Johannes Josephus (Jan) Verberne, geb. Den Haag 12-5-1923, automonteur, overl./gecr. Den Haag 2/7-5-2008, tr. Den Haag 1-9-1948 Hendrika Martina (Tiny) van Kuijk, geb. Den Haag 18-8-1927.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Gijsbertus Hendrikus (Jan) Verberne, geb. Den Haag 15-12-1950, volgt VIIa.
 2. Martinus Wilhelmus (Martin) Verberne, geb. Den Haag 15-3-1953, volgt VIIb.
 3. Anna Catharina (Ineke) Verberne, geb. Den Haag 17-2-1956, volgt VIIc.
 4. Foppe Hendrik (Erik) Verberne, geb. Den Haag 2-2-1965, volgt VIId.

VIIa.

Johannes Gijsbertus Hendrikus (Jan) Verberne, geb. Den Haag 15-12-1950, fysiotherapeut, tr. Den Haag 5-6-1973 Margaretha Johanna (Greetje) Groosjohan, geb. Den Haag 28-10-1951, lerares.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Verberne, geb. Delft 19-4-1978.
 2. Daan Verberne, geb. Delft 18-1-1984.
 3. Sanne Verberne, geb. Delft 15-5-1986.

VIIb.

Martinus Wilhelmus (Martin) Verberne, geb. Den Haag 15-3-1953, systeembeheerder, tr. Den Haag 29-12-1978 Jeannette Elisabeth Johanna (Jeannette) Nijhuis, geb. Den Haag 30-11-1958, ziekenverzorgster.

Uit dit huwelijk:

 1. Patrick Verberne, geb. Den Haag 30-9-1982.
 2. Nathalie Maria (Nathalie) Verberne, geb. Den Haag 18-12-1987.

VIIc.

Anna Catharina (Ineke) Verberne, geb. Den Haag 17-2-1956, lerares, tr. Den Haag 13-3-1981 Leendert (Leo) van Toor, geb. Den Haag 24-3-1956, ambtenaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Saskia van Toor, geb. Den Haag 5-1-1985.
 2. Kim van Toor, geb. Den Haag 13-1-1987.
 3. Sander van Toor, geb. Zoetermeer 4-12-1988.

VIId.

Foppe Hendrik (Erik) Verberne, geb. Den Haag 2-2-1965, docent, tr. Woerden 22-9-1995 Susanne Bak, geb. Woerden 3-11-1967.

Uit dit huwelijk:

 1. Lisa Verberne, geb. Arnhem 16-11-1999.
 2. Floor Verberne, geb. Arnhem 03-02-2003.

VIIIa.

Maartje Verberne geb. Delft 19-4-1978, psycholoog, tr.Wassenaar 24 augustus 2006 Alexander van Mazijk, geb. 29-5-1974, bestuurskundige.

Uit dit huwelijk:

 1. Lotte van Mazijk, geb. Leiden 23-01-2008.